סקירה כללית על תפקידה של הלחות היחסית בשידור באוויר של SARS-CoV-2 בסביבות פנימיות


זמן פרסום: 20 באוגוסט 2020